เทอร์โมมิเตอร์เข้าออก

เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลเหล่านี้มีเทอร์มิสเตอร์คู่ เซ็นเซอร์หนึ่งตัวภายในสามารถตรวจสอบอุณหภูมิห้องได้ อีกหัววัดภายนอกมีสายต่อสำหรับตรวจจับอุณหภูมิภายนอก