Гарах термометр

Эдгээр хос термистор бүхий дижитал термометрүүд нь дотор талын нэг мэдрэгч нь өрөөний температурыг хянах боломжтой, өөр нэг датчик нь гаднах температурыг тодорхойлох өргөтгөсөн утастай,