Nhiệt kế In Out

Những nhiệt kế kỹ thuật số này có hai điện trở nhiệt, một cảm biến bên trong có thể theo dõi nhiệt độ phòng, một đầu dò khác bên ngoài có dây nối dài để phát hiện nhiệt độ ngoài trời,