DT-C200-kỹ thuật số-trong nhà-ngoài trời-nhiệt kế-đồng hồ-01-front2

Đồng hồ nhiệt kế kỹ thuật số DT-C200 in out


Đây là một 4 trong 1 đồng hồ nhiệt kế kỹ thuật số, Độ C / độ F có thể chuyển đổi, được cung cấp bởi Pin khô AAA không được phép vận chuyển Bằng cách thể hiện; xin vui lòng mua nó từ thị trường địa phương của bạn.Số tiền đặt hàng tối thiểu: 200 USD


Phạm vi đo nhiệt độ là:
  • -30 / +50 hoặc -22 / 122 ° F cho cảm biến bên trong;
  • -50 / + 70 ° C hoặc -58 / 158 ° F cho cảm biến bên ngoài

Có hai loại:

  • DT-C210 chỉ hiển thị một mục mỗi lần trong màn hình hiển thị; thay đổi các mục bằng cách nhấn nút FSW.
  • DT-C220 trình diễn cả nhiệt độ và thời gian đồng thời, chuyển đổi nhiệt độ trong nhà và ngoài trời bằng cách nhấn nút FSW.

Ý nghĩa của nút “FSW” là gì?

FSW = Fchú thích Swngứa


Số tiền đặt hàng tối thiểu: 200 USD


Bài viết được đề xuất

Không tim thây