ключ за копиране

Потребителите не трябва да конфигурират десетки едни и същи цифрови термостати, като натискат бутона отново и отново, Mini USB входният порт прави груповото предаване на данни чрез копиращ ключ/U-диск постижимо,