bộ điều khiển nhiệt độ trễ điểm đặt

Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số với các tùy chọn điểm đặt và độ trễ để xác định phạm vi nhiệt độ mục tiêu, đây là một kế hoạch cổ điển nhưng thường bị người mới bắt đầu hiểu nhầm, hãy truy cập trang này để tìm hiểu cách nó hoạt động từng bước.