เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

ขายเครื่องวัดอุณหภูมิอาหารดิจิตอล พร้อมหัววัดสแตนเลสเกรดอาหาร สามารถวัดอุณหภูมิขนมปังร้อน นม และไวน์ได้ในครั้งเดียว