Хөргөлтийн термостат

Дижитал хөргөлтийн термостатууд AL8010F, STC-100A, STC-200+, STC-1000, STC-8080 болон өөр өөр хэрэглээний хувилбаруудад зориулагдсан загварууд.
Тэд компрессорыг тасалгааны агшин зуурын температур болон зорилтот температурын утгын дагуу асаах/унтраах замаар хөргөгчийг хянадаг;
Тэдний зарим нь гэсгээх явцыг хянах, ууршуулагчийн сэнсийг тохируулах боломжтой.