Πιέστε το κουμπί

ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας με παραδοσιακά κουμπιά τύπου. Το πάτημα του κουμπιού σε ψηφιακούς θερμοστάτες προσφέρει πολλαπλές λειτουργίες: πάτημα και απελευθέρωση, πάτημα και κρατήστε πατημένο, συνδυασμοί πολλαπλών κουμπιών, κάνει το περίπλοκο πρόγραμμα να γίνεται λειτουργικό μέσω μερικών κουμπιών.