παρακολούθηση θερμοκρασίας και συναγερμός

Οι ψηφιακοί ελεγκτές θερμοκρασίας σε αυτήν τη σελίδα μπορούν να συνειδητοποιήσουν τόσο τον σκοπό της παρακολούθησης θερμοκρασίας όσο και τη λειτουργία ελέγχου, υπάρχουν 3 τιμές στην επιλογή λειτουργίας λειτουργίας, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο μιας συσκευής ψύξης (όπως συμπιεστής), μονάδας θέρμανσης ή εξόδων συναγερμού.