Температурен контролер за влечуги

дигитален термостат за контролиране на температурата и влажността в жилищното пространство на влечугите; тези температурни контролери включват свързания хладилник, след като стайната температура достигне предварително зададената стойност, ще спрат електричеството към компресора.