Мөлхөгчдийн температур хянагч

мөлхөгчдийн амьдрах орчны температур, чийгшлийг хянах дижитал термостат; Эдгээр температур хянагч нь өрөөний температур тогтоосон хэмжээнд хүрмэгц холбогдсон хөргөгчийг асаахад компрессорын цахилгааныг таслах болно.