Máy điều nhiệt lạnh

Bộ điều nhiệt làm lạnh kỹ thuật số AL8010F, STC-100A, STC-200+, STC-1000, STC-8080 và nhiều mẫu khác cho các tình huống ứng dụng khác nhau.
Họ điều khiển việc làm lạnh bằng cách bật/tắt máy nén theo nhiệt độ phòng tức thời và giá trị nhiệt độ mục tiêu;
một số trong số chúng có thể kiểm soát quá trình rã đông và điều chỉnh quạt dàn bay hơi.