báo động quá nhiệt độ

bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số với chức năng cảnh báo nhiệt độ quá cao giúp giảm thất thoát.