báo động quá nhiệt

Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số có chức năng cảnh báo quá nhiệt giúp giảm thất thoát.