สัญญาณเตือนอุณหภูมิเกิน

ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลพร้อมฟังก์ชั่นเตือนอุณหภูมิเกินช่วยลดการสูญเสีย