temperatuurmonitor en alarm

Digitale temperatuurregelaars op deze pagina kunnen zowel het doel van de temperatuurbewaking als de regelfunctie realiseren. Er zijn 3 waarden in de werkmodusoptie. Deze kan worden gebruikt om een koelapparaat (zoals een compressor), een verwarmingseenheid of alarmuitgangen te besturen.