компрессор гэсгээх сэнс хянагч

Хүчтэй гэсгээх термостатын удирдлага Хөргөлтийн компрессор + гэсгээх + ууршуулах сэнс; хөлдөөх өрөөгөө ухаалаг удирдах.