Эх сурвалжийн гарын авлага

Хятадаас ачааны үнэ, тээвэрлэлтийн зардал, импортын татвар, НӨАТ, тээвэрлэлтийн арга, төлбөрийн хугацаа гэх мэтийг хамарсан температурыг хэмжих, бүртгэх, хянах төхөөрөмжүүдийн нийт урсгалыг сурахад тусална уу.

Юу ч олдсонгүй.