מפתח עותק

משתמשים אינם צריכים להגדיר עשרות אותם תרמוסטטים דיגיטליים על ידי לחיצה על המקש שוב ושוב, יציאת כניסת מיני USB הופכת את כמות הנתונים לשדר באמצעות מקש העתק/דיסק U-השגה,