בקר מאוורר הפשרה של מדחס

בקרות תרמוסטט הפשרה רב עוצמה מדחס קירור + הפשרה + מאוורר אידוי; ניהול חכם של חדר ההקפאה שלך.