USB memorija temperature podataka

China Haswill Electronics veleprodajni USB uređaji za bilježenje podataka o temperaturi za snimanje temperature i vlažnosti, male veličine, laki za prijenos, 48000 zapisa kapaciteta više od 33 dana, koji se mogu ponovo koristiti nakon brisanja svih podataka.

Kada jednom umetnete Haswill jedinicu dataloggera u računar, imate dva načina za čitanje podataka:

  • Samo otvorite disk i naći ćete TXT, CSV tabelu podataka, PDF izvještaj sa grafikom krivulje temperaturnog mapiranja;
  • Pokrenite specijalizovani softver koji smo ponudili; možete pronaći podatke i izvještaje i konfigurirati parametre logera.