Veliki panel termostati


Big Panel Termostati su uglavnom za komercijalnu upotrebu, temperaturni raspon koji se može kontrolisati od -30 do 10 °C, obično su pogodni za frižider sa staklenim vratima, ovdje navedite dio ovih kontrolera, kontaktirajte nas za više najnovijih jedinica, i dobrodošli ste da biste nam poslali narudžbe za prilagođavanje, naknada za razvoj je potrebna samo stotine dolara ako se bazira na našim postojećim proizvodima.

Katalog velikih panelnih termostata
Kako odabrati odgovarajući veliki regulator temperature za komercijalne svrhe?