Đắt đỏ

Bộ điều chỉnh nhiệt kỹ thuật số với Núm xoay dễ sử dụng và chuyển đổi nhanh hơn, bộ điều khiển nhiệt độ núm xoay truyền thống phù hợp với nhiều loại Cài đặt bảo quản lạnh.