copykey

Người dùng không cần phải định cấu hình hàng chục bộ điều nhiệt kỹ thuật số giống nhau bằng cách nhấn phím nhiều lần, cổng đầu vào Mini USB giúp truyền dữ liệu hàng loạt bằng Copy-key / U-Disk có thể thực hiện được,