bản sao

Người dùng không cần phải định cấu hình hàng chục bộ điều nhiệt kỹ thuật số giống nhau bằng cách nhấn phím nhiều lần, cổng đầu vào USB mini giúp có thể truyền dữ liệu số lượng lớn bằng Copy-key / U-Disk,