temperatura monitor at alarma

Maaaring matanto ng mga digital temperature controller sa page na ito ang parehong layunin ng pagsubaybay sa temperatura at pagkontrol ng function, mayroong 3 value sa opsyon sa work mode, maaari itong gamitin para kontrolin ang isang refrigeration device (tulad ng compressor), heating unit, o Alarm Output.