Thermostat sa pagpapalamig

Digital Refrigeration thermostat AL8010F, STC-100A, STC-200+, STC-1000, STC-8080, at higit pang mga modelo para sa iba't ibang sitwasyon ng aplikasyon.
Kinokontrol nila ang pagpapalamig sa pamamagitan ng pag-on/off ng compressor ayon sa instant room temperature at target na halaga ng temperatura;
ang ilan sa kanila ay maaaring makontrol ang pag-unlad ng defrosting, at ayusin ang evaporator fan.