Περιστροφικό πόμολο

Οι ψηφιακοί θερμοστάτες με περιστροφικό πόμολο είναι εύχρηστοι και εναλλάσσονται πιο γρήγορα, οι παραδοσιακοί ελεγκτές θερμοκρασίας με περιστροφικό κουμπί ταιριάζουν σε διάφορους τύπους κρυογονικών ρυθμίσεων αποθήκευσης.