Ελεγκτής θερμοκρασίας ερπετών

ψηφιακός θερμοστάτης για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας του χώρου διαβίωσης των ερπετών. Αυτοί οι ελεγκτές θερμοκρασίας που ενεργοποιούν το συνδεδεμένο ψυγείο μόλις η θερμοκρασία δωματίου φτάσει στην προκαθορισμένη τιμή, θα διακόψουν την ηλεκτρική ενέργεια στον συμπιεστή.