κλειδί αντιγραφής

Οι χρήστες δεν χρειάζεται να διαμορφώνουν δεκάδες τους ίδιους ψηφιακούς θερμοστάτες πατώντας το πλήκτρο ξανά και ξανά, η θύρα εισόδου Mini USB καθιστά εφικτή τη μαζική μετάδοση δεδομένων μέσω ενός κλειδιού αντιγραφής / U-Disk,