Chúng tôi cung cấp Dịch vụ OEM; Bạn có thể tùy chỉnh Sách hướng dẫn / Hướng dẫn của bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số; xin vui lòng học

  • MOQ: 1000 PCS, bước +100 PCS;
  • mất 2-5 ngày;
  • Bạn sẽ nhận được có thể chỉnh sửa MS Docx hoặc Hướng dẫn sử dụng định dạng PDF để sửa đổi, thay đổi biểu tượng, tên công ty, định dạng, v.v.;
  • Bạn cũng có thể thiết kế một sổ tay mới và chia sẻ định dạng PDF với chúng tôi để in;
  • Giấy sáng hai mặt, Khổ A4.


Số tiền đặt hàng tối thiểu: 100 USD


Bài viết được đề xuất

Không tim thây