compressor defrosting fan controller

Kinokontrol ng malakas na defrost thermostat ang Refrigeration Compressor + Defrosting + Evaporation Fan; matalinong pamamahala sa iyong freezer room.