အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို ဖျက်ပါ။

စတင်သူများအတွက် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို ဖျက်ရန် နိဒါန်းသင့်လျော်သော defrosting controller ကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။