Bộ điều chỉnh nhiệt độ lạnh

Máy điều nhiệt Kỹ thuật số AL8010F, STC-100A, STC-200 +, STC-1000, STC-8080 và nhiều kiểu máy khác cho các tình huống ứng dụng khác nhau.
Chúng kiểm soát độ lạnh bằng cách bật / tắt máy nén theo nhiệt độ phòng tức thời và giá trị nhiệt độ mục tiêu;
một số người trong số họ có thể kiểm soát tiến độ rã đông và điều chỉnh quạt dàn bay hơi.