เทอร์โมสตัททำความเย็น

เทอร์โมสแตทสำหรับทำความเย็นแบบดิจิตอล AL8010F, STC-100A, STC-200+, STC-1000, STC-8080 และรุ่นอื่นๆ สำหรับสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน
ควบคุมการทำความเย็นโดยการเปิด/ปิดคอมเพรสเซอร์ตามอุณหภูมิห้องทันทีและค่าอุณหภูมิเป้าหมาย
บางส่วนสามารถควบคุมกระบวนการละลายน้ำแข็งและปรับพัดลมระเหยได้