Termostat chłodniczy

Cyfrowe termostaty chłodnicze AL8010F, STC-100A, STC-200+, STC-1000, STC-8080 i inne modele do różnych scenariuszy zastosowań.
Kontrolują chłodzenie poprzez włączanie/wyłączanie sprężarki zgodnie z chwilową temperaturą w pomieszczeniu i docelową wartością temperatury;
niektóre z nich mogły kontrolować postęp odszraniania i regulować wentylator parownika.