copykey

Użytkownicy nie muszą konfigurować dziesiątek tych samych termostatów cyfrowych, naciskając klawisz raz za razem, port wejściowy Mini USB umożliwia masową transmisję danych za pomocą klucza kopiowania / dysku U,