ទំនាក់ទំនង

ម៉ោង​ធ្វើការ

8:00 AM ~ 18:00 PM

ប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្ន


ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង

ទម្រង់ទំនាក់ទំនង(ឆ្លើយតបរហ័ស)
អ៊ីមែល៖[email protected](ឆ្លើយតបរហ័ស)
WhatsApp៖008613365281754(ឆ្លើយតបយឺត)
អាស័យដ្ឋាន៖ M-1-311, Haodejia Mall, ស្រុក Gulou, ទីក្រុង Xuzhou, ខេត្ត Jiangsu ប្រទេសចិន;
លេខ​កូដ​តំបន់:: 221007

តើ China Haswill Electronics ស្ថិតនៅទីណា?

យើងចូលចិត្តទម្រង់ទំនាក់ទំនង (ឆ្លើយតបរហ័ស)

    ពេលវេលារហ័ស *