Θερμοστάτης Ψύξης

Ψηφιακές θερμοστάτες ψύξης AL8010F, STC-100A, STC-200+, STC-1000, STC-8080 και άλλα μοντέλα για διαφορετικά σενάρια εφαρμογών.
Ελέγχουν την ψύξη ενεργοποιώντας/απενεργοποιώντας τον συμπιεστή σύμφωνα με τη στιγμιαία θερμοκρασία δωματίου και την τιμή θερμοκρασίας στόχου.
Ορισμένα από αυτά μπορούσαν να ελέγξουν την πρόοδο της απόψυξης και να ρυθμίσουν τον ανεμιστήρα του εξατμιστή.