Termostat chlazení

Digitální termostaty chlazení AL8010F, STC-100A, STC-200+, STC-1000, STC-8080 a další modely pro různé scénáře použití.
Řídí chlazení zapínáním/vypínáním kompresoru podle okamžité pokojové teploty a cílové hodnoty teploty;
některé z nich mohly řídit postup odmrazování a nastavovat ventilátor výparníku.