регулатор на температурата на хистерезис на зададената точка

Цифрови температурни контролери с опции за настройка и хистерезис за определяне на целевия температурен диапазон, това е класически план, но често неразбран от начинаещи, посетете тази страница за да научите как работи стъпка по стъпка.